Klimatyzacja jest to system wymiany powietrza w domu bądź miejscu pracy. Dzięki niemu możesz utrzymać temperature wewnątrz na wybranym przez siebie poziomie. Działanie klimatyzacji opiera się na zasadzie drugiej zasady termodynamiki.

Zadaniem klimatyzatora jest wyprowadzenie ciepła na zewnątrz. Klimatyzacja składa się z urządzeń zewnętrznych(skraplacz lub agregat) i wewnętrznych (parownik). Możemy mieć wiele urządzeń wewnętrznych a jedno zewnętrzne.