Klimatyzacja to system wymiany powietrza w domu bądź w miejscu pracy. Dzięki niemu możesz utrzymać temperaturę wewnątrz budynku na wybranym przez siebie poziomie. Działanie klimatyzacji wykorzystuje drugą zasadę termodynamiki.

Zadaniem klimatyzatora jest wyprowadzenie ciepła na zewnątrz. Klimatyzacja składa się z urządzeń zewnętrznych (skraplacz lub agregat) i wewnętrznych (parownik lub nawiewnik). Możemy mieć wiele urządzeń wewnętrznych a jedno zewnętrzne.