Montaż klimatyzacji, w zależności od stopnia trudności ma różną długość. Prosty montaż (tzw. „przez ścianę”) trwa około czterech godzin. Im dłuższa i bardziej skomplikowana instalacja, większa ilość urządzeń, tym zajmuje on więcej czasu. Instalacja może być poprowadzona w tak zwanych korytkach lub być wkuwana w ściany. Coraz częściej montujemy urządzenia w dwóch etapach.

  • Etap pierwszy.
  • Montaż instalacji chłodniczej, skroplin i zasilania elektrycznego.

  • Etap drugi.
  • Montaż urządzeń.

    Wszelkie kwestie dotyczące sposobu i czasu montażu omawiane są podczas wizji lokalnej.