Montaż klimatyzacji trwa bardzo różnie w zależności od stopnia trudności. Prosty montaż „przez ścianę” trwa około 4 godzin. Im dłuższa instalacja i większa ilość urządzeń tym czas montażu się wydłuża. Instalacja może być poprowadzona w tak zwanych korytkach lub być wkuwana w ściany. Coraz częściej montujemy urządzenia w dwóch etapach.

  • Etap pierwszy.
  • Montaż instalacji chłodniczej, skroplin i zasilania elektrycznego.

  • Etap drugi.
  • Montaż urządzeń.

    Wszelkie sprawy dotyczące sposobu i czasu montażu omawiane są podczas wizji lokalnej.