CRO to inaczej Centralny Rejestr Operatorów. Wprowadzenie go było konsekwencją decyzji UE, na mocy której każde państwo członkowskie musi kontrolować urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła.

Obowiązek rejestracji spoczywa na firmach, producentach, rolnikach i osobach fizycznych, jeśli posiadają urządzenia, które zawierają co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych.

Jeśli decydujesz się na montaż klimatyzatora do codziennego domowego użytku - nie musisz martwić się wpisem do CRO.