Po pierwsze, aby nie stały się siedliskiem bakterii, pleśni i grzybów, czyli zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Po drugie, aby utrzymać odpowiednią wydajność, dzięki czyszczeniu poszczególnych elementów urządzenia.

Po trzecie, aby uniknąć większych, bardziej kosztownych napraw.

Po czwarte, aby wykryć ewentualne usterki, które nienaprawiane mogą prowadzić do całkowitego uszkodzenia klimatyzatora.

Po piąte, aby zmniejszyć pobór prądu. Zanieczyszczenia mogą blokować swobodny przepływ powietrza, a co za tym idzie, zwiększyć zużycie energii.

Po szóste, aby zlikwidować nieprzyjemne zapachy.


Można jeszcze długo wymieniać zalety wykonywania okresowych przeglądów klimatyzatorów. Klimatyzacja ma na celu zapewnić komfort termiczny, odpowiednią wilgotność oraz czystość powietrza, tak aby jej użytkownicy cieszyli się dobrym samopoczuciem. A to powinno być priorytetem dla nas wszystkich.


Jeśli też tak uważasz, chwyć za telefon lub napisz: biuro@climatech.pl i umów się z nami na przegląd swojego klimatyzatora!!!